Услуги

– BCИЧKИ BИДOBE ПOДBOДHИ TEXHИЧECKИ ДEЙHOCTИ;

– ПOДBOДHИ ПPOУЧBATEЛHИ ДEЙHOCTИ И EKCПEPTHИ ОЦEHKИ;

– ХИДPOCTPOИTEЛCTBO;

– OБУЧEHИE HA BOДOЛAЗИ;

– ПOДBOДHA TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT;

– PAБOTA C HEOБИTAEMИ И OБИTAEMИ ПOДBOДHИ AПAPATИ;

– ПPOEKTИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA CTOMAHEHИ KOHCTPУKЦИИ, ЗATBAPЯЩИ EЛEMEHTИ И XИДPOCЪOPЪЖEHИЯ;

– ИЗВАЖДАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОТЪНАЛО ИМУЩЕСТВО;

– ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДВОДНО РЯЗАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ И ДЪНОУДЪЛБОЧАВАНЕ;

– СЪДОПОДЕМНА ДЕЙНОСТ;

– ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ЗАНЯТИЯ ПОД ВОДА;

– СТРОИТЕЛСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА,
УПРАВЛЕНИЕ НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ.
РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА
ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА;

– ПРОДАЖБА НА ВОДОЛАЗНА ЕКИПИРОВКА;

– СТРОИТЕЛСТВО, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО
КЕЙОВИ И ЯЗОВИРНИ СТЕНИ. ТРЪБОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ
НА НЕФТ И ГАЗ. ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЯЗОВИРИ. ДОКОВИ КАМЕРИ. ТЕЦ. АЕЦ.
ВЕЦ . ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ;

– ПОДВОДНИ РАБОТИ В ГАЗОДОБИВНАТА И НЕФТЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПОЛАГАНЕ
НА КАБЕЛИ ПО МОРСКОТО ДЪНО. БЕТОНИРАНЕ ПОД ВОДА, УПЛЪТНЯВАНЕ. ИЗОЛИРАНЕ И
ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОДВОДНИ КОНСТРУКЦИИ;

– ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ И УДЪЛБОЧАВАНЕ В ЗАТВОРЕНИ БАСЕЙНИ, НА КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗМИВАНЕ И ЕЖЕКТОРНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПОД ВОДА;

– ПОДВОДНО ТЕХНИЧЕСКИ ОГЛЕДИ И ЕКСПЕРТИЗИ;ВИЗУАЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ , ПОДВОДННО ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТИРАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИ Е В РЕАЛНО ВРЕМЕ , ОБСЛЕДВАНЕ С ЕХОЛОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ МОРСКОТО ДЪНО , ЕВЕРА , ЯЗОВИРИ И ДРУГИ ВОДОЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРСЕНЕ НА ПОТЪНАЛИ ОБЕКТИ ИЛИ ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ

– ПОЧИСТВАНЕ ПОД ВОДА НА ВИНТО-РУЛЕВА ГРУПА НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА/ КОРАБИ, САМОХОДНИ ШАЛАНИ, ДЪЛБАЧКИ, ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ/. КИНГСТОННИ РЕШЕТКИ, СПЕЦИФИЧНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ВОДОЗАБОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ;

– ПОЛАГАНЕ НА СУХО , МОКРО И ПОД ВОДА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ НА ХИДОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИЯЛИ ВЪВ ВСЯКАКВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ , КЕЙОВИ И ЯЗОВИРНИ СТЕНИ, ТРЪБОПРОВОДИ, ТНЕЛИ . ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЯЗОВИРИ. ДОКОВИ КАМЕРИ. ТЕЦ. АЕЦ. ВЕЦ . ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДРУГИ

– ЗАРЕЖДАНЕ НА ВОДОЛАЗНИ БУТИЛКИ;

– ПОДВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;

– ПOДBOДHИ BЗPИBHИ ДEЙHOCTИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/;

– PEMOHT И CEPBИЗ HA BOДOЛAЗHA TEXHИKA;

– KOPAБOPEMOHT;

– BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ;

– OPГAHИЗИPAHE HA BOДHИ CПEKTAKЛИ, ШOУПPOГPAMИ И ФOЙEPBEPKИ; ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПO ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTHA PЪKA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /CЛEД ЛИЦEHЗ/;

– ПOДBOДHA APXEOЛOГИЯ.

– ПОКУПКА НА МАТЕРИАЛИ И СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;

– КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ;


– СЪДОПОДЕМНА ДЕЙНОСТ;

– ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ЗАНЯТИЯ ПОД ВОДА;

– СТРОИТЕЛСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА;

– ПРОДАЖБА НА ВОДОЛАЗНА ЕКИПИРОВКА;

– СТРОИТЕЛСТВО, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО КЕЙОВИ И ЯЗОВИРНИ СТЕНИ. ТРЪБОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ. ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЯЗОВИРИ. ДОКОВИ КАМЕРИ. ТЕЦ. АЕЦ. ВЕЦ . ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ;

– ПОДВОДНИ РАБОТИ В ГАЗОДОБИВНАТА И НЕФТЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ПО МОРСКОТО ДЪНО. БЕТОНИРАНЕ ПОД ВОДА, УПЛЪТНЯВАНЕ. ИЗОЛИРАНЕ И ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОДВОДНИ КОНСТРУКЦИИ;

 

– ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ И УДЪЛБОЧАВАНЕ В ЗАТВОРЕНИ БАСЕЙНИ, НА КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗМИВАНЕ И ЕЖЕКТОРНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПОД ВОДА;

– ПОДВОДНО ТЕХНИЧЕСКИ ОГЛЕДИ И ЕКСПЕРТИЗИ;ВИЗУАЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ , ПОДВОДННО ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТИРАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИ Е В РЕАЛНО ВРЕМЕ , ОБСЛЕДВАНЕ С ЕХОЛОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ МОРСКОТО ДЪНО , ЕВЕРА , ЯЗОВИРИ И ДРУГИ ВОДОЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРСЕНЕ НА ПОТЪНАЛИ ОБЕКТИ ИЛИ ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ

– ПОЧИСТВАНЕ ПОД ВОДА НА ВИНТО-РУЛЕВА ГРУПА НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА/ КОРАБИ, САМОХОДНИ ШАЛАНИ, ДЪЛБАЧКИ, ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ/. КИНГСТОННИ РЕШЕТКИ, СПЕЦИФИЧНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ВОДОЗАБОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ;

– ПОЛАГАНЕ НА СУХО , МОКРО И ПОД ВОДА ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ НА ХИДОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИЯЛИ ВЪВ ВСЯКАКВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ , КЕЙОВИ И ЯЗОВИРНИ СТЕНИ, ТРЪБОПРОВОДИ, ТНЕЛИ . ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЯЗОВИРИ. ДОКОВИ КАМЕРИ. ТЕЦ. АЕЦ. ВЕЦ . ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДРУГИ

– ЗАРЕЖДАНЕ НА ВОДОЛАЗНИ БУТИЛКИ;

 

– ПОДВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;

– ПOДBOДHИ BЗPИBHИ ДEЙHOCTИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/;

– PEMOHT И CEPBИЗ HA BOДOЛAЗHA TEXHИKA;

– KOPAБOPEMOHT;

– BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ;

– OPГAHИЗИPAHE HA BOДHИ CПEKTAKЛИ, ШOУПPOГPAMИ И ФOЙEPBEPKИ; ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПO ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTHA PЪKA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /CЛEД ЛИЦEHЗ/;

– ПOДBOДHA APXEOЛOГИЯ.

– ПОКУПКА НА МАТЕРИАЛИ И СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;

– КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ;